elektroniskā klienta karte
LV | RU | EN | EE

Jautājiet mums!


Iepazīties ar likumdošanu

Īsumā par lojalitāti Lojalitātes sistēmas integrēšana Programmas izveidošana Sistēmas izmantošanas iespējas
VIENKĀRŠI, PIEEJAMI, VIEGLI
Partneri:

Izstrādājot lojalitātes sistēmas darbības principus ir jāņem vērā šo darbību atbilstība Latvijas Republikas likumdošanai.

Latvijas Republikas teritorijā ar elektroniskās naudas plūsmas regulēšanu nodarbojas Latvijas Banka. Ir apstiprināti "Elektroniskās naudas izlaišanas un apkalpošanas noteikumi"

Lai būtu vieglāk izprast noteikumu būtību, nepieciešams zināt dažus terminus:

1) Emitents - kredītiestāde, kas izlaiž elektronisko naudu.

2) Elektroniskā nauda — naudas līdzekļi, kuri izsakāmi prasījuma veidā pret emitentu un:

kuri ir reģistrēti elektroniskā ierīcē (viedkartē vai datora atmiņā),

kuri ir izveidojušies, saņemot no klienta naudas līdzekļus, kuru nominālvērtība nav zemāka par elektroniskā ierīcē reģistrēto nominālvērtību,

kurus kā maksāšanas līdzekli pieņem citas personas, kas nav šīs elektroniskās naudas emitenti;

3) Turētājs - kredītiestādes klients, kas atbilstoši ar kredītiestādi noslēgtajam līgumam glabā un izmanto elektroniskās naudas līdzekli.

Elektronisko maksāšanas līdzekļu emitentam ir jāatbilst likumam "Kredītiestāžu likums".Šī likuma 11.1 pants nosaka, ka jebkura firma (elektroniskās naudas institūcija) var reģistrēties kā elektronisko maksāšanas līdzekļu emitents.

Elektroniskās naudas institūcijai nav jāsaņem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta licence (atļauja), un tā savu darbību Latvijas Republikā ir tiesīga uzsākt pēc reģistrācijas komercdarbības veikšanai, ja tā par plānotās darbības uzsākšanu ir informējusi Latvijas Banku un pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

elektroniskās naudas institūcijas kopējās plānotās finanšu saistības pret emitētās elektroniskās naudas turētājiem nepārsniedz piecu miljonu eiro ekvivalentu latos, un elektroniskās naudas institūcijas darbībā tās nevienā brīdī nepārsniedz sešu miljonu eiro ekvivalentu latos;

elektroniskās naudas institūcijas emitēto elektronisko naudu kā maksāšanas līdzekli pieņem tās meitas sabiedrība, kura veic operatīvas funkcijas vai citas palīgfunkcijas attiecībā uz elektroniskās naudas institūcijas emitēto vai izplatīto elektronisko naudu, vai tās mātes sabiedrība, vai šādas mātes sabiedrības pārējās meitas sabiedrības;

elektroniskās naudas institūcijas emitēto elektronisko naudu kā maksāšanas līdzekli pieņem vienīgi ierobežots komersantu loks, kurus raksturo to atrašanās kopējās telpās vai tādas ciešas finansiālās vai darījumu attiecības ar elektroniskās naudas emitentu kā kopēja preču vai pakalpojumu tirdzniecības vai izplatīšanas sistēma.

Šā panta pirmajā daļā minētā elektroniskās naudas institūcija nodrošina, lai:

vienā tās emitētā elektroniskās naudas līdzeklī (nesējā) uzkrātā elektroniskā nauda nepārsniegtu 150 eiro ekvivalentu latos;

datora atmiņā elektroniskās naudas līdzekļi būtu savstarpēji nodalīti, individuāli identificējami un, neautorizējot ar katru līdzekli veicamās darbības, nebūtu iespējams tos lietot vienam maksājumam vai vienam naudas līdzekļu pārvedumam.

Firmām, kuras izdod (emitē) elektronisko naudu, Latvijas Banka ir izstrādājusi "Rekomendācijas darījumu veikšanai ar elektroniskajiem maksāšanas līdzekļiem".


SIA "E-karte", Artilērijas iela 22-14, Rīga, LV-1001, Latvija
e-pasts: info@e-kartes.lv
T. 67277477, f.67277266


Log In